Şcoala de şoferi categoria D

Cursuri pentru obţinerea permisului auto categoria D


Descriere categoria D

Categoria D este reprezentată de autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; autovehiculului din categoria D i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Vârsta minimă obligatorie categoria D

24 ani.

Durată pregătire categoria D

5 săptămâni (46 ore de pregătire teoretică şi 25 ore de pregătire practică) - pentru persoanele posesoare de permis de conducere categoria B;

4 săptămâni (46 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică) - pentru persoanele posesoare de permis de conducere categoria C şi/sau D1.

Examen categoria D

Programarea pentru examenul pentru categoria D se face personal de către candidat la Poliţia Rutieră. Examenul pentru categoria D constă in susţinerea a două probe: o probă teoretică şi o probă practică. Proba practică se susţine numai după o programare efectuată cu cel puţin 7 zile inainte. Proba teoretică se susţine fără programare, in orice zi, pană in ziua anterioară probei practice, chiar şi in aceeaşi zi in care s-a efectuat programarea.

Examenul teoretic pentru categoria D are o durată de 30 minute şi este compus din 26 intrebări pe calculator. Pentru a fi declarat "ADMIS" la examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 intrebări. Examenul teoretic pentru categoria D utilizează o aplicaţie informatică pusă la dispoziţie de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.).

Examenul teoretic pentru categoria D conţine noţiuni legate de legislaţie rutieră, conduită preventivă, prim-ajutor, elemente de mecanică şi de conducere ecologică, precum şi noţiuni specifice categoriei D (durată de conducere şi perioade de repaus, reguli referitoare la transportul de călători, documente referitoare la vehicul şi transport, responsabilitatea conducătorului auto in ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi siguranţa călătorilor, etc.)

Persoana declarată "ADMIS" la proba teoretică care nu se prezintă in termen de un an de la data absolvirii cursurilor şcolii de şoferi, pentru susţinerea probei practice, este declarată "RESPINS". Persoana declarată "RESPINS" la proba toretică, poate susţine un nou examen dupa cel puţin 15 zile, dar nu mai mult de un an de la absolvirea cursurilor şcolii de şoferi.

 

0722 240 525