Şcoala de şoferi categoria CE

Cursuri pentru obţinerea permisului auto categoria CE


Descriere categoria CE

Categoria CE este reprezentată de ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

Vârsta minimă obligatorie categoria CE

21 ani.

Durată pregătire categoria CE

2 săptămâni (10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică)

Examen categoria CE

Programarea pentru examenul pentru categoria CE se face personal de către candidat la Poliţia Rutieră. Examenul pentru categoria CE constă in susţinerea a doua probe: o probă teoretică şi o probă practică. Proba practică se susţine numai dupa o programare efectuată in acest scop cu cel puţin 7 zile inainte. Proba teoretică se susţine fără programare, in orice zi, pană in ziua anterioară probei practice, chiar şi in aceeaşi zi in care s-a efectuat programarea.

Examenul teoretic pentru categoria CE are o durată de 15 minute şi cuprinde 11 intrebări pe calculator. Pentru a fi declarat "ADMIS" la examenul teoretic, candidatul trebuie să raspundă corect la cel puţin 9 intrebări. Examenul teoretic pentru categoria CE utilizează o aplicaţie informatică pusă la dispoziţie de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.).

Examenul teoretic pentru categoria CE conţine noţiuni legate de legislaţia rutieră, conduita preventivă, prim-ajutor, elemente de mecanică şi de conducere ecologică.

Persoana declarată "ADMIS" la proba teoretică care nu se prezintă in termen de un an de la data absolvirii cursurilor şcolii de şoferi, pentru susţinerea probei practice, este declarată "RESPINS". Persoana declarată "RESPINS" la proba toretică, poate susţine un nou examen dupa cel puţin 15 zile, dar nu mai mult de un an de la absolvirea cursurilor şcolii de şoferi.

 

0722 240 525