Şcoala de şoferi categoria C

Cursuri pentru obţinerea permisului auto categoria C


Descriere categoria C

Categoria C este formată din: 1) autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto; 2) ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Vârsta minimă obligatorie categoria C

21 ani.

Durată pregătire categoria C

6 săptămâni (50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică) - pentru persoanele care efectuează pregătirea concomitent cu cea necesară obţinerii permisului de conducere categoria B;

5 săptămâni (50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică) - pentru persoanele posesoare de permis de conducere categoria B.

Examen categoria C

Programarea pentru examenul pentru categoria C se face personal de către candidat la Poliţia Rutieră. Examenul pentru categoria C constă in susţinerea a două probe: o probă teoretică şi o probă practică. Proba practică se susţine numai dupa o programare efectuată cu cel puţin 7 zile inainte. Proba teoretică se susţine fără programare, in orice zi, pană in ziua anterioară probei practice, chiar şi in aceeasi zi in care s-a efectuat programarea.

Examenul teoretic pentru categoria C are o durată de 30 minute şi cuprinde 26 intrebări pe calculator. Pentru a fi declarat "ADMIS" la examenul teoretic, candidatul trebuie să raspundă corect la cel puţin 22 intrebări. Examenul teoretic pentru categoria C utilizează o aplicaţie informatică pusă la dispoziţie de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.).

Examenul teoretic pentru categoria C cuprinde noţiuni legate de legislaţia rutieră, conduita preventivă, prim-ajutor, elemente de mecanică si de conducere ecologică, precum şi noţiuni specifice categoriei C (durata de conducere şi perioadele de repaus, reguli referitoare la transportul de marfă, documentele referitoare la vehicul şi transport, responsabilitatea conducătorului auto in ceea ce priveşte transportul mărfurilor, etc)

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de Poliţia Rutieră.

Persoana declarată "ADMIS" la proba teoretică care nu se prezintă in termen de un an de la data absolvirii cursurilor şcolii de şoferi, pentru susţinerea probei practice, este declarată "RESPINS". Persoana declarată "RESPINS" la proba toretică, poate susţine un nou examen dupa cel puţin 15 zile, dar nu mai mult de un an de la absolvirea cursurilor şcolii de şoferi.

 

0722 240 525