Şcoala de şoferi categoria B

Cursuri pentru obţinerea permisului auto categoria B


Descriere categoria B

Categoria B este formată din: 1) autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului auto, nu este mai mare de 8; 2) ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 3) ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

Vârsta minimă obligatorie categoria B

18 ani impliniţi.

Durată pregătire categoria B

4 săptămâni (24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică)

Examen categoria B

Programarea pentru examen se face personal de către candidat la Poliţia Rutieră. Examenul pentru categoria B constă in susţinerea a două probe: o probă teoretică şi o probă practică. Proba practică se susţine numai dupa o programare efectuată cu cel puţin 7 zile inainte. Proba teoretică se susţine fără programare, in orice zi, pană in ziua anterioară probei practice, chiar şi in aceeasi zi in care s-a efectuat programarea.

Examenul teoretic pentru categoria B are o durată de 30 minute şi cuprinde 26 intrebări pe calculator. Pentru a fi declarat "ADMIS" la examenul teoretic, candidatul trebuie să raspundă corect la cel puţin 22 intrebări. Examenul teoretic pentru categoria B utilizează o aplicaţie informatică pusă la dispoziţie de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.).

Examenul teoretic pentru categoria B cuprinde noţiuni legate de cunoasterea regulilor de circulaţie, noţiuni de prim-ajutor şi conduită preventivă şi noţiuni elementare de mecanică.

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de Poliţia Rutieră si sunt, de regulă, altele decat cele folosite in procesul de instruire practică a cursanţilor.

Persoana declarată "ADMIS" la proba teoretică care nu se prezintă in termen de un an de la data absolvirii cursurilor şcolii de şoferi, pentru susţinerea probei practice, este declarată "RESPINS". Persoana declarată "RESPINS" la proba toretică, poate susţine un nou examen dupa cel puţin 15 zile, dar nu mai mult de un an de la absolvirea cursurilor şcolii de şoferi.

 

0722 240 525