Atestat profesori de legislaţie rutieră - reinnoire atestat

Reînnoire atestat profesori de legislaţie rutieră, certificată conform normelor ARR

Curs de pregătire şi perfecţionare pentru profesori de legislaţie rutieră - reinnoire atestat

Tip curs:

Reinnoire atestat profesori de legislaţie rutieră

Durata cursului pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

5 zile (30 ore)

Condiţii de înscriere pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

Vârsta minimă: 25 ani;

Permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestare de cel puţin 5 ani;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărare judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Studii: absolvent al unei instituţii acreditate de invăţămant superior de lungă durată in specialităţile stiinţe juridice sau tehnice.

Intrebări chestionar pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

Click AICI pentru intrebări reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

Examenul pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

Candidaţii care doresc reinnoirea atestatului de profesor de legislaţie rutieră vor susţine doar examen teoretic.

Examenul se va susţine odată la două săptămâni (sâmbăta), in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR. Ora la care se va desfăşura examenul va fi transmisă cursanţilor vineri, inainte de examen.

Examenul teoretic cuprinde o probă pe calculator şi o probă scrisă.

Proba pe calculator are o durată de 60 de minute şi constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator. Intrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare intrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 48 din întrebări pentru a fi considerat admis la aceasta probă.

 

0722 240 525