Atestat profesori de legislaţie rutieră - atestare iniţială

Atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră, certificată conform normelor ARR

Curs de pregătire şi perfecţionare pentru profesori de legislaţie rutieră - atestare iniţială

Tip curs:

Atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Durata cursului pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

15 zile (90 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Vârsta minimă: 25 ani;

Permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestare de cel puţin 5 ani;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărare judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Studii: absolvent al unei instituţii acreditate de invăţămant superior de lungă durată in specialităţile stiinţe juridice sau tehnice.

Intrebări chestionar pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Click AICI pentru intrebări atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Examenul pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Candidaţii care doresc obţinerea atestatului iniţial de profesor de legislaţie rutieră vor susţine doar examen teoretic.

Examenul se va susţine odată la două săptămâni (sâmbăta), in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR. Ora la care se va desfăşura examenul se va comunica cursanţilor vineri, inainte de examen.

Examenul teoretic cuprinde o probă pe calculator şi o probă scrisă.

Proba pe calculator are o durată de 60 de minute şi constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator. Intrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare intrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 48 din întrebări pentru a fi considerat admis la aceasta probă.

 

0722 240 525