Atestat instructori auto - reinnoire atestat

Reinnoire atestat instructori auto, certificată conform normelor ARR

Curs de pregătire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto - reinnoire atestat

Tip curs:

Reinnoire atestat instructori auto

Durata cursului pentru reinnoire atestat instructori auto

5 zile (30 ore)

Condiţii de înscriere pentru reinnoire atestat instructori auto

Vârsta minimă: 25 ani;

Permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestare de cel puţin 5 ani;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărare judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Studii: diplomă de bacalaureat / şcoală de maiştri in specialitatea auto.

Intrebări chestionar pentru reinnoire atestat instructori auto

Click AICI pentru intrebări reinnoire atestat instructori auto

Examenul pentru reinnoire atestat instructori auto

Candidaţii care doresc reinnoirea atestatului de instructor auto vor susţine examen teoretic şi examen practic.

Examenul teoretic se va susţine pe calculator odată la două săptămâni (sâmbăta), in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR. Ora la care se va desfăşura examenul va fi transmisă cursanţilor vineri, inainte de examen.

Examenul teoretic are o durată de 60 de minute şi constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator. Intrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare intrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel putin 48 din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afişand rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Examenul practic se va susţine lunar in functie de programările făcute de către A.R.R., in cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.

Pentru a fi admişi la examenul de reinnoire a atestatului de instructor auto, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atat la examenul teoretic cat şi la examenul practic.

 

0722 240 525