Atestat consilier de siguranţă mărfuri periculoase ADR

Atestare ADR consilieri de siguranţă mărfuri periculoase, certificată conform normelor ARR

Curs de pregătire şi perfecţionare pentru consilierii de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase

Tip curs:

Atestare consilieri de siguranţă mărfuri periculoase ADR

Durata cursului pentru atestat consilieri de siguranţă ADR

5 zile (35 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestat consilieri de siguranţă ADR

Studii: minim liceul, cu diplomă de bacalaureat

+ condiţiile de la şoferi, dacă se doreşte şi funcţia de şofer mărfuri periculoase sau în cisternă.

Intrebări chestionar pentru atestat consilieri de siguranţă ADR

Click AICI pentru intrebări atestat consilieri de siguranţă ADR

Examenul pentru atestat consilieri de siguranţă ADR

Examenul se va susţine pe calculator odată la două săptămâni (sâmbăta), in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR. Ora la care se va desfăşura examenul se va comunica cursanţilor vineri, inainte de examen.

Examenul este de tip teoretic si cuprinde două probe.

Prima probă o reprezintă un chestionar tip grilă cu intrebări cu cate 4 variante de răspuns pe calculator. Chestionarul conţine o primă parte de 20 de intrebări corespunzătoare cursului de bază de colete ADR. Pentru fiecare modul adiţional al cursului ADR urmat de către candidat, chestionarul va conţine cate o parte suplimentară de cate 20 intrebări. Timpul alocat fiecărei părţi de cate 20 de intrebări este de 30 de minute.

A doua probă constă in rezolvarea unui studiu de caz specific fiecărui modul adiţional al cursului urmat de candidat pentru care se solicită atestarea ADR. Fiecare studiu de caz are un punctaj de maxim 10 puncte. Pentru promovarea acestei probe candidatul va trebui să ia minim 7 puncte din punctajul maxim pentru fiecare studiu de caz in parte. Timpul alocat fiecărui studiu de caz este de 30 de minute.

 

0722 240 525